+421 949 630 327
Chorvátska 85, 900 26 Slovenský Grob
SK

CENNÍK SLUŽIEB

Servis teplovodných kotlov a plynových horákov pre budovy

Popis zariadení - plynové kotle - servis

Popis zariadení - plynové horáky - servis

Revízie plynových kotolní podľa Vyhlášky 508/2009

Prehliadky a skúšky

Prehliadky a skúšky

Revízie tlakových zariadení podľa Vyhlášky 508/2009

Tlaková nádoba do 250 l
Tlaková nádoba od 250 do 100 l
Tlaková nádoba od 1000 do 5000 l
Teplovodný kotol od 100 do 500 kW
Teplovodný kotol od 500 do 1000 kW
Teplovodný kotol od 1000 do 5000 kW

Iné servisné a montážne práce

Popis zariadení - plynové kotle - servis pre domácnosti

*cena dopravy je riešená individuálne podľa vzdialenosti od našej centrály

Servis teplovodných
kotlov a plynových horákov
pre budovy

Popis zariadení
plynové kotle - servis

Popis zariadení
plynové horáky - servis

Revízie plynových kotolní
podľa Vyhlášky 508/2009

Prehliadky a skúšky

Prehliadky a skúšky

Revízie tlakových zariadení
podľa Vyhlášky 508/2009

Tlaková nádoba do 250 l
Tlaková nádoba od 250 do 100 l
Tlaková nádoba od 1000 do 5000 l
Teplovodný kotol od 100 do 500 kW
Teplovodný kotol od 500 do 1000 kW
Teplovodný kotol od 1000 do 5000 kW

Iné servisné a montážne práce

Popis zariadení
plynové kotle - servis
pre domácnosti

*cena dopravy je riešená individuálne podľa vzdialenosti od nášej centrály